en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
16 Chengyu
独步天下 (dú bù tiān xià)
独出心裁 (dú chū xīn cái)
独当一面 (dú dāng yī miàn)
独断独行 (dú duàn dú xíng)
独断专行 (dú duàn zhuān xíng)
独具匠心 (dú jù jiàng xīn)
独具只眼 (dú jù zhī yǎn)
独立王国 (dú lì wáng guó)
独立自主 (dú lì zì zhǔ)
独木难支 (dú mù nán zhī)
独辟蹊径 (dú pì xī jìng)
独善其身 (dú shàn qí shēn)
独树一帜 (dú shù yī zhì)
独行其是 (dú xíng qí shì)
独一无二 (dú yī wú èr)
独占鳌头 (dú zhàn áo tóu)

Page served in 0.015s