en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Radical
(水)
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiIJG
 • CangjieEA
 • Bishun4412511
 • Sijiao36100
 • UnicodeU+6C68
汨 (汨)
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 〔~罗江〕水名,在中国湖南省。
Noun
 1. 水名 [Mi River]。源出湘赣交界处,为汨罗江的上游。经古罗城又称罗水(一说汨水与罗水合流),下称汨罗江
 • 汨罗江 ( 汨羅江 ) Mì luó Jiāng
  [Miluo river] 中国南部湖南省北部的一条河。东源出于江西省修水县境,西源出于湖南省平江县境,流经汩罗县,在湘阴县入洞庭湖
  遂自投汩罗以死。——《史记·屈原贾生列传》

Page served in 0.061s