en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(水)
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiINHG
 • CangjieEAHU
 • Bishun441521325111
 • Sijiao37167
 • UnicodeU+6E44
湄 (湄) méi
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 河岸,水与草交接的地方。
Noun
 1. 同本义 [bank of waters]
  湄,水草交为湄。——《说文》
  所谓伊人,在水之湄。——《诗·秦风·蒹葭》
 • 湄公河 Méi gōng Hé
  [Mekong River] 东南亚最长河流。在越南胡志明市南面注入南海,其上游为中国境内的澜沧江

Page served in 0.063s