en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
敝衣粝食
Pinyin
bì yī lì shí
Explanation
Meaning
破衣粗食。形容生活困顿。
Context
宋·曾巩《徐复传》:“穷阎漏屋,敝衣粝食,或至于不能自给,未尝动其意也。”
Example
其在方氏者,虽未死,而~,几无以为生。 ◎清·刘大櫆《谢氏妹六十寿辰序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s