en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
尽美尽善
Pinyin
jìn měi jìn shàn
Explanation
Meaning
尽:极。极其完善,极其美好。形容事物完无缺。同“尽善尽美”。
Context
《论语·八佾》:“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”
Example
於穆哀皇,圣心虚远。雅好玄古,大庭是践。道尚无为,治存易简。化若风行,民犹草偃。虽曰登遐,徽音弥阐。愔愔《云》《韶》,~。《乐府诗集·郊庙歌辞八·歌哀皇帝》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s