en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
晋惠闻蛙
Pinyin
jìn huì wén wā
Explanation
Meaning
比喻愚昧寡闻。
Context
语出《晋书·惠帝记》:晋惠帝昏庸愚昧,尝在华林园听到蛙声,谓左右,曰:“此鸣者为官乎?私乎?”及天下大荒乱,百姓饿死,曰:“何不食肉糜?”
Example
羡杀那知祸福塞翁失马,堪笑他问公私~。 ◎元王子一《误入桃源》第一折。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.583s