en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
敬姜犹绩
Pinyin
jìng jiāng yóu jì
Explanation
Meaning
以之为富贵而不忘根本、不求安逸的典实。
Context
《国语·鲁语下》载,春秋时文伯歜已为鲁相,其母敬姜犹纺绩不辍,歜问之,敬姜曰:“今我,寡也,尔又在下位,朝夕处事,犹恐忘先人之业,况有怠惰,其何以避辟!”
Example
娄樗道:‘我爹叫我买两件农器儿,还买一盘弹花的弓弦。’孝移道:‘此~意也。’ ◎《歧路灯》第三回
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s