en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
惊肉生髀
Pinyin
jīng ròu shēng bì
Explanation
Meaning
惊叹久处安逸,不能有所作为。
Context
《三国志·蜀志·先主传》裴松之注引晋司马彪《九州春秋》:“备住荆州数年,尝于表刘表坐起至厕,见髀里肉生,慨然流涕。还坐,表怪问备,备曰:‘吾常身不离鞍,髀肉皆消。今不复骑,髀里肉生。日月若驰,老将至矣,而功业不建,是以悲耳。’”
Example
人人~,却日欲挥戈。 ◎宋·刘厵《水调歌头》词
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.241s