en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
帘视壁听
Pinyin
lián shì bì tīng
Explanation
Meaning
隔帘所见,隔壁所听。谓所得情况没有确切根据。 明 郎瑛 《七修类稿·诗文·马践犬》:“《芥隱筆記》: 歐陽 與同院學士出遊,遇馬踐犬,死於道,公試書其事,同院曰:‘有犬卧於通衢,逸馬蹄而殺之。’公曰:‘使子修史,萬卷未已也。莫若逸馬殺犬於道。’《捫虱詩話》又載此事,爲 穆修 云:‘馬逸,有黄犬遇蹄而斃。’……文意固似 歐陽 者,然據其時,則 穆 在先矣。《芥隱》之言,恐亦簾視壁聽者耶?亦未爲古。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s