en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
病入骨髓
Pinyin
bìng rù gǔ suǐ
Explanation
Meaning
病到骨头里。形容病势严重,无法医治。也比喻事态严重,无法挽救。
Context
《韩非子·喻老》:“疾在腠理,汤熨之所及也;在肌肤,鍼石之所及也;在肠胃,火齐之所及也;在骨髓,司命之所属,无奈何也。今在骨髓,臣是以无请也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s