en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
磨而不磷,湼而不缁
Pinyin
mó ér bù lín niè ér bù zī
Explanation
Meaning
谓极坚之物,磨也磨不薄;极白之物,染也染不黑。比喻不受环境影响,经得起考验。语出《论语·阳货》:“不曰堅乎?磨而不磷。不曰白乎?湼而不緇。” 朱熹 集注:“磷,薄也。湼,染皁物。言人之不善,不能浼己。” 汉 陆贾 《新语·道基》:“潔清明朗,潤澤而濡;磨而不磷,湼而不緇。” 明 李贽 《史纲评要·唐纪·中宗皇帝》:“如 狄公 者,真所謂磨而不磷,湼而不緇。”《儿女英雄传》第二五回:“其實信得及他這朵妙法蓮花出污泥而不染,真有個磨而不磷涅而不緇的光景。”亦省作“ 磨不磷,湼不緇 ”。 宋 安晚 《石乡侯石中虚除翰林学士诰》:“圓成規,方成矩,凛若通才;磨不磷,湼不緇,屹然雅操。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s