en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
南户窥郎
Pinyin
nán hù kuī láng
Explanation
Meaning
称女子偷看男子。
Context
《汉书·广川惠王刘越传》:“昭信谓去(刘越孙刘去)曰:‘前画工画望卿舍,望卿袒裼傅粉其傍。又数出入南户窥郎吏,疑有奸。’”
Example
正是腰才胜露,未曾~;年已破瓜,岂向西园待客。 ◎明·陈汝先《金莲记·弹丝》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.294s