en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
蟠青丛翠
Pinyin
pán qīng cóng cuì
Explanation
Meaning
形容树木茂盛青苍。 明 徐弘祖 《徐霞客游记·游白岳山日记》:“崖盡處爲 天門 。崖石中空,人出入其間,高爽飛突,正如閶闔。門外喬楠中峙,蟠青叢翠。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s