en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
袪衣受业
Pinyin
qū yī shòu yè
Explanation
Meaning
撩起衣服前往受业。形容虚心求教。《韩诗外传》卷三:“ 孟嘗君 請學於 閔子 ,使車往迎 閔子 , 閔子 曰:‘禮有來學無往教……’於是 孟嘗君 曰:‘敬聞命矣。’明日袪衣請受業。” 许维遹 集释:“袪衣,亦猶舉衣而往也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s