en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
人涉卬否
Pinyin
rén shè áng fǒu
Explanation
Meaning
别人涉水过河,而我独不渡。后用以比喻自有主张,不随便附和。
Context
《诗·邶风·匏有苦叶》:“招招舟子,人涉卬否。人涉卬否,卬须我友。”毛传:“卬,我也。”郑玄笺:“人皆涉,我友未至。我独待之而不涉。以言室家之道,非得所適贞女不行,非得礼义昏姻不成。”
Example
虽有犀舟劲楫,犹~,有须者也。 ◎《后汉书·张衡传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s