en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
人生自古谁无死
Pinyin
rén shēng zì gǔ shuí wú sǐ
Explanation
Meaning
人生自古以来有谁能够长生不死,但应死得有价值。
Context
宋·文天祥《过零丁洋》诗:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”
Example
~,嗟此恨凭谁语。可怜衰绖拜坟茔,不作锦衣归故里。 ◎元·高明《琵琶记·风木余恨》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s