en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
任从风浪起,稳坐钓鱼船
Pinyin
rèn cóng fēng làng qǐ wěn zuò diào yú chuán
Explanation
Meaning
比喻随便遇到什么险恶的情况,都信心十足,毫不动摇。同“任凭风浪起,稳坐钓鱼船”。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s