en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
任凭风浪起,稳坐钓鱼台
Pinyin
rèn píng fēng làng qǐ wěn zuò diào yú tái
Explanation
Meaning
比喻随便遇到什么险恶的情况,都信心十足,毫不动摇。同“任凭风浪起,稳坐钓鱼船”。
Context
《人民文学》1976年第6期:“他如今是‘任凭风浪起,稳坐钓鱼台’,单等撒网下钩了。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.209s