en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
任凭风浪起,稳坐钓鱼船
Pinyin
rèn píng fēng làng qǐ wěn zuò diào yú chuán
Explanation
Meaning
比喻随便遇到什么险恶的情况,都信心十足,毫不动摇。
Context
毛泽东《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》四:“我们有在不同革命时期经过考验的这样一套干部,就可以‘任凭风浪起,稳坐钓鱼船’。要有这个信心。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s