en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
日角珠庭
Pinyin
rì jiǎo zhū tíng
Explanation
Meaning
形容人额角宽阔,天庭饱满,相貌不凡。
Context
北周·庚信《周大将军赵公墓志铭》:“是以维岳降神,自天生德,凝脂点漆,日角珠庭,为子则名高五都,为臣则光照千里。”
Example
甫冠,举明经,李绛为华州刺史,见之曰:‘~,非庸人相,明经碌碌,非子所宜。’乃更举进士高第。 ◎《新唐书·李珏传》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s