en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
塞翁之马
Pinyin
sài wēng zhī mǎ
Explanation
Meaning
塞马。比喻得失无常,祸福相倚。
Context
清·黄小配《廿载繁华梦》序一:“嗟乎嗟乎!廿年幻梦,如此收场;万里故乡,罔知所适。若论祸福,塞翁之马难知;语到死生,庄子之龟未卜。叹浮生其若梦,为欢几何?抚结局以如斯,前尘已矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s