en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
三告投杼
Pinyin
sān gào tóu zhù
Explanation
Meaning
比喻流言数传能使人信而转疑。
Context
《战国策·秦策二》:“昔者曾子处费,费人有与曾子同名族者而杀人,人告曾子母曰:‘曾参杀人。’曾子之母曰:‘吾子不杀人。’织自若。有顷焉,人又曰:‘曾参杀人。’其母尚织自若也。顷之,一人又告之曰:‘曾参杀人。’其母惧,投杼逾墙而走。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s