en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
善刀而藏
Pinyin
shàn dāo ér cáng
Explanation
Meaning
善:拭;善刀:把刀擦干净。将刀擦净,收藏起来。比喻适可而止,自敛其才。
Context
《庄子·养生主》:“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。”
Example
交流空涌波,言诸名士之交接,各处炫奇而争胜也。然则此时少陵之真意,早已~。 ◎清·无名氏《杜诗言志》卷一
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.115s