en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
损本逐末
Pinyin
sǔn běn zhú mò
Explanation
Meaning
犹舍本逐末。谓抛弃根本,专在枝节上用功夫。
Context
《隋书·李谔传》:“故文笔日繁,其政日乱,良由弃大圣之轨模,构无用以为用也。损本逐末,流遍华壤,递相师祖,久而愈扇。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.106s