en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
损之又损
Pinyin
sǔn zhī yòu sǔn
Explanation
Meaning
形容极为谦虚。
Context
《庄子·知北游》:“故曰为道者日损,损之又损之,以至于无为。”
Example
真理虽然顿达,此情难以卒除。须长觉察,~,如风顿止,波浪渐停。 ◎宋·释普济《五灯会元》卷二
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s