en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
螳螂捕蝉,黄雀在后
Pinyin
táng láng bǔ chán huáng què zài hòu
Explanation
Meaning
螳螂正要捉蝉,不知黄雀在它后面正要吃它。比喻目光短浅,只想到算计别人,没想到别人在算计他。
Context
《庄子·山木》:“睹一蝉,方得美荫而忘其身,螳螂执翳而搏之,见得而忘其形;异鹊从而利之,见利而忘其真。”汉·韩婴《韩诗外传》:“螳螂方欲食蝉,而不知黄雀在后,举其颈欲啄而食之也。”
Example
你们不可以打边区。“鹬蚌相持,渔人得利”,“~”,这两个故事,是有道理的。 ◎毛泽东《质问国民党》
Grammar
复句式;作分句;含贬义
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.312s