en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
听其自便
Pinyin
tīng qí zì biàn
Explanation
Meaning
听凭其任意行动。 清 薛福成 《请豁除旧禁招徕华民疏》:“ 中國 出洋之民數百萬, 粤 人以傭工爲較多,其俗雖賤視之,尚能聽其自便,衣食之外,頗積餘財。”《“五四”爱国运动资料·上海罢市实录》:“故記者願爲之忠告曰,有維持治安之責者當盡力於保持秩序,至於無關乎秩序,總以聽其自便爲是。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s