en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
才高七步
Pinyin
cái gāo qī bù
Explanation
Meaning
形容才思敏捷。
Context
南朝·宋·刘义庆《世说新语·文学》:“文帝(曹丕)尝令东阿王(丕弟曹植)七步中作诗,不成者行大法;应声便为诗曰:‘煮豆持作羹,漉豉以为汁;箕在釜下燃,豆在釜中泣。本自同根生,相煎何太急!’”
Example
实有大通文理之人,学贯五经,~,自持有才不肯屈志于人,好高使气,不肯去营求钻刺,反受饥寒寂寞之苦。 ◎《西湖二集·七妓佐夫成名》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s