en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
畏天知命
Pinyin
wèi tiān zhī mìng
Explanation
Meaning
谓知天命,识时务。《後汉书·冯異传》:“昔 微子 去 殷 而入 周 , 項伯 畔 楚 而歸 漢 ……彼皆畏天知命,覩存亡之符,見廢興之事,故能成功於一時,垂業於萬世也。”《晋书·宣帝纪》:“ 漢 運垂終,殿下十分天下而有其九,以服事之。 權 之稱臣,天人之意也。 虞 、 夏 、 殷 、 周 不以謙讓者,畏天知命也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.485s