en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
无兄盗嫂
Pinyin
wú xiōng dào sǎo
Explanation
Meaning
指无中生有的毁谤。
Context
语本《汉书·直不疑传》:“人或毁不疑曰:‘不疑状貌甚美,然特毋柰其善盗嫂何!’不疑闻,曰:‘我乃无兄。’然终不自明。”
Example
昔直不疑无兄,世人谓之盗嫂……此皆以白为黑,欺天罔上者也。 ◎三国·魏·曹操《劐整齐风俗令》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s