en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
习焉不觉
Pinyin
xí yān bù jué
Explanation
Meaning
犹言习焉不察。 清 沈德潜 《说诗晬语》卷下:“改漫爲熳,不知起於何時?焉烏成馬,習焉不覺,殊可怪也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s