en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
析辨诡辞
Pinyin
xī biàn guǐ cí
Explanation
Meaning
亦作“析辨诡词”。谓巧言邪说。
Context
《汉书·杨雄传下》:“雄见诸子各以其知舛驰,大氐诋訾圣人,即为怪迂,析辨诡辞,以挠世事,虽小辩,终破大道而或众,使溺于所闻而不自知其非也。”
Example
仲尼既没,~,骊驾塞路。 ◎宋曾巩《上欧阳学士第一书》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.102s