en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
西窗翦烛
Pinyin
xī chuāng jiǎn zhú
Explanation
Meaning
犹言剪烛西窗。指亲友聚谈。语出 唐 李商隐 《夜雨寄北》诗:“何當共剪西窗燭,卻話 巴山 夜雨時。” 明 陈汝元 《金莲记·便省》:“待歸來細問當年事,有誰念殘香冷膩,共話卻潦倒西窗翦燭時。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s