en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
相得无间
Pinyin
xiāng dé wú jiān
Explanation
Meaning
彼此投合,没有隔阂。 清 赵翼 《瓯北诗话·韩昌黎诗》:“葢 昌黎 本好爲奇崛矞皇,而 東野 盤空硬語,妥帖排奡,趣尚略同,才力又相等,一旦相遇,遂不覺膠之投漆,相得無間,宜其傾倒之至也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s