en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
笑骂从汝
Pinyin
xiào mà cóng rǔ
Explanation
Meaning
谓对他人的讥刺置之不理,我行我素。《宋史·邓绾传》:“帝問 安石 及 吕惠卿 ,以不識對。帝曰:‘ 安石 ,今之古人; 惠卿 ,賢人也。’退見 安石 ,欣然如素交。宰相 陳升之 、 馮京 以 綰 練邊事,屬 安石 致齋,復使知 寧州 。 綰 聞之不樂……明日,果除集賢校理、檢正中書孔目房。鄉人在都者皆笑且駡, 綰 曰:‘笑駡從汝,好官須我爲之。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s