en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
沂水弦歌
Pinyin
yí shuǐ xián gē
Explanation
Meaning
指知时处世,逍遥游乐。
Context
语出《论语·先进》:“[曾点]曰:‘莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。’”
Example
~重曾点,菑川故旧识平津。 ◎宋·苏辙《送龚鼎臣谏议移守青州》诗之一
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s