en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
郢中白雪
Pinyin
yǐng zhōng bái xuě
Explanation
Meaning
指高雅的乐曲或诗文。
Context
典出战国·楚·宋玉《答楚王问》:“客有歌于郢中者,其始曰《下里巴人》,国中属而和者数千人;其为《阳阿》、《薤露》,国中属而和者数百人;其为《阳春白雪》,国中属而和者不过数十人……是其曲弥高,其和弥寡。”
Example
垂罗舞縠扬哀音,郢中《白雪》且莫吟。 ◎唐·李白《白紵辞》之二
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s