en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
逾淮之橘
Pinyin
yú huái zhī jú
Explanation
Meaning
比喻易地而变质的事物。
Context
《晏子春秋·杂下十》:“晏子避席对曰:‘婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。’”
Example
无如工厂之制,昌于西土,殆如~,迁地弗良。 ◎叶圣陶《穷愁》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s