en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鱼贯雁比
Pinyin
yú guàn yàn bǐ
Explanation
Meaning
比喻连续而进,犹如鱼群相接,雁阵行进。
Context
清·张岱《陶庵梦忆·扬州清明》:“余所见者,惟西湖春、秦淮夏、虎丘秋,差足比拟,然彼皆团簇一块,如画家横披,此独鱼贯雁比,舒长且三十里焉,则画家之手卷矣。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s