en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
逾沙轶漠
Pinyin
yú shā yì mò
Explanation
Meaning
穿越沙漠。谓经历险远的路途。
Context
南朝·宋·颜延之《三月三日曲水诗序》:“栈山航海,逾沙轶漠之贡,府无虚月。”
Example
于是自昔辨发卉裳,羁縻之所未至;~,言语之所未通。咸奉玉帛而介九宾,袭衣冠而献万寿。 ◎宋·庞元英《文昌杂录》卷三
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s