en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
雨蓑风笠
Pinyin
yǔ suō fēng lì
Explanation
Meaning
防雨用的蓑衣笠帽,为渔夫的衣饰。亦借指渔夫。
Context
宋·李曾伯《沁园春·丙辰归里和八窗叔韵》词:“天教狂虏灰飞。更莫问儿郎存血衣。把雪裘霜帽,绝交楚徼,雨蓑风笠,投老吴矶。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s