en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
整甲缮兵
Pinyin
zhěng jiǎ shàn bīng
Explanation
Meaning
整顿甲胄,修理兵器。谓作好战备。
Context
《宋书·何承天传》:“斥候之郊,非耕牧之所;转战之地,非耕桑之邑。故坚壁清野,以俟其来,整甲缮兵,以乘其敝。虽时有古今,保民全境,不出此途。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s