en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
乘兴而来,败兴而归
Pinyin
chéng xìng ér lái bài xìng ér guī
Explanation
Meaning
兴:兴致,兴趣。趁着兴致来到,结果很扫兴的回去。
Context
《晋书·王徽之传》:“人问其故,徽之曰:‘本乘兴而来,兴尽而反,何必见安道邪?’”
Example
张怀芝偕冯同至济南,中途告别,冯总统~,自回北京去了。 ◎蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第九十一回
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s