en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
成则为王,败则为贼
Pinyin
chéng zé wéi wáng bài zé wé
Explanation
Meaning
〖释义〗旧指成功了就是合法的,失败了就是非法的。
Context
明·罗贯中《平妖传》第三十一回:“单枪独马领三军,成则为王,败则为贼。”
Example
他们虽然至今不知道“欲壑难填”的古训,却很明白“~”的成语。(鲁迅《南腔北调集·谈金圣叹》)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s