en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
肘行膝步
Pinyin
zhǒu xíng xī bù
Explanation
Meaning
匍匐前行,表示虔诚或哀戚。
Context
唐·苏鹗《杜阳杂编》卷下:“时有军卒,断左臂于佛前,以手执之,一步一礼,血流洒地,至于肘行膝步,啮指截发,不可算数。”
Example
既葬,芦墓,日三时号泣,~,负土成坟。 ◎宋·王辟之《渑水燕谈录·忠孝》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s