en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
赒穷恤匮
Pinyin
zhōu qióng xù kuì
Explanation
Meaning
接济、救助鳏寡孤独及其他贫困的人。 北齐 颜之推 《颜氏家训·勉学》:“素鄙吝者,欲其觀古人之貴義輕財,少私寡欲,忌盈惡滿,賙窮卹匱,赧然悔恥,積而能散也。” 卢文弨 补注:“賙,周也。 高誘 注《吕氏春秋·季春紀》:‘鰥寡孤獨曰窮。’匱,乏也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.008s