en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
谆谆告戒
Pinyin
zhūn zhūn gào jiè
Explanation
Meaning
恳切耐心地教诲劝告。
Context
宋·费衮《梁溪漫志·闲乐异事》:“命诸子子妇皆坐,置酒,谆谆告戒,家人见公无疾而遽若是,愕眙不知所答。”
Example
去岁命御史给事中往各处抚安军民,禁止奸慝,导其为善;临遣之际,~,务要安民。 ◎明·余继登《典故纪闻》卷六
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s