en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
自郐无讥
Pinyin
zì kuài wú jī
Explanation
Meaning
表示自此以下的不值得评论。同“自郐以下”。
Context
《左传·襄公二十九年》:“[吴公子札]请观欲周乐,使工为之歌《周南》、《召南》,曰:‘美哉!始基之矣,犹未也,然勤而不怨矣。’……自郐以下无讥焉。”
Example
无双谁似黄郎子,~,月满星稀,想见歌场夜打围。 ◎宋·张孝祥《丑奴儿》词
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s