en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
子丑寅卯
Pinyin
zǐ chǒu yín mǎo
Explanation
Meaning
四个地支。多指事理。
Context
宋·释普济《五灯会元》卷五:“曰:‘如何是十二时?’师曰:‘子丑寅卯。’僧礼拜。师 示颂曰:‘十二时中那事别,子丑寅卯吾今说。若会唯心万法空,释迦、弥勒从兹决 。’”
Example
他对此事说不出个子丑寅卯。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.077s