en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
辞不获命
Pinyin
cí bù huò mìng
Explanation
Meaning
指辞谢而未获允许。
Context
《庄子·天地》:“鲁君谓葂也曰:‘请受教。’辞不获命,既已告矣,未知中否。”
Example
卫交军文子问二三子之于赐,天壹而三焉,赐也~,以所见者对矣。 ◎《孔子家语·弟子行》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s